петък, 29 август 2008 г.

Залавянето на Васил Левски и въпроса около предателството

През последните години, се води една кампания за оневиняване на поп Кръстьо като предател на Левски. За съжаление тази кампания се води по-вече емоционално отколкото аргументирано, единственото изключение е книгата на Димитър Панчовски “Последните дни на Васил Левски”, където автора се е постарал да аргументира своята теза че поп Кръстьо е невинен чрез задълбочено изследване и анализ на известните по това време документи. Книгата му е отпечатана през 1990г. от издателство “Профиздат” и до момента е най-сериозното изследване в подкрепа на попа, както и единствената по-силна опора на защитниците му. Тези защитници не излизат от средите на църквата, както очаквах и предполагах, а това което ги свързва е че те са родом от Ловеч и околноста му, което ме навежда на мисълта, че може и да имат някаква роднинска връзка с попа, още повече, че в стремежа си да го оневинят те хвърлят кал върху друго свещенническо лице, поп Лукан и целият му род, тоест може да се каже, че топката отново остава в църквата просто е сменен свещенника. Освен това те, вменяват вина и на други работници от изградената комитетска мрежа, включително и на Любен Каравелов, който по това време е председател на БРЦК, а и се опитват да внушат, че голяма част от вината за залавянето тежи и върху самият Левски. Те обаче не спират до тук, създават и един филм наречен “Черна легенда”, които е излъчен през 2005г. по националната телевизия и по настоящем може да се намери в интернет на сайта за научно - популярни филми www.kolibka.com, филмът освен че е силно тенденциозен но и на подсъзнателно ниво внушава че Левски е хладнокръвен и безмилостен убиец. Те представят убийството на слугата на чорбаджията Денчо Халача, което е извършено при неизбежна самоотбрана, като акт на преследване на слугата от Васил Левски с цел да го убие. По този начин на преднамерена манипулация и преиначаване на фактите, тези хора се доближават до обвиненията, които поп Кръстьо хвърля върху Левски в своята оправдателна дописка до пловдивския вестник “Марица”. По тази причина реших да създам блог които ще има за цел да представи всичките известни документи и спомени за залавянето на Васил Левски, както и да ги анализира, като представя моята гледна точка. Трябва да отбележа, че аз не съм професионален историк, а просто човек, който се интересува силно по въпроса и моята позиция не представлява никого другиго освен мен. Дано този блог да спомогне за създаването на една по-пълна и всестранна картина на разглеждания проблем. Това е просто едно търсене на истината!Новият блог ще се казва “Залавянето на Васил Левски и въпроса около предателството”


Няма коментари:

Гербът на моето семейство

Гербът на моето семейство