четвъртък, 10 април 2008 г.

В защита на Българския език.

Предполагам, че вече всички са чули за готвената промяна в закона за народната просвета. Става въпрос за отпадането на т.4 от чл.16 на този закон.Чл. 16, т. 4 от действащия сега Закон за народната просвета гласи, че държавните образователни изисквания се прилагат включително за усвояването на книжовния български език.
В Законопроекта, предложен от правителството, е записано тази точка да отпадне. Параграф 2 на законопроекта разпорежда: „В чл. 16 т. 4 се отменя.”
Ето и линк за тези които искат да подпишат петицията в защита на тази т.4
http://www.bgpetition.com/knijoven-balgarski/index.html
Стенограмата от 13.02.2008 г. от редовното заседание на Комисията по образованието и науката. То бе открито и ръководено от председателя господин Лютви Местан.
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&Type=cmSteno&SType=show&gid=163&id=883
Направих си труда да прочета тази стенограма и разбрах, че има и други обезпокояващи факти, като планираното закриване на 1264 училища, поради липса на достатъчно ученици.
Така че правете деца и ги учете на Български език.

Няма коментари:

Гербът на моето семейство

Гербът на моето семейство