сряда, 12 март 2008 г.

Пиянството на един Господар

10-те или повече заповеди, според случая, на Дългокосия Господар - маг. инж. от винпром Русе

1. Да не пиеш с друг Господар освен с мене.
2. Когато пиеш извън работно време винаги мисли за господаря си (ако не си с него)
3. Пиенето по време на работа е разрешено само в присъствието на Господаря и то ако той участва активно в него.
4. Ако пиеш в присъствието на Господаря и не го почерпиш, това е проява на неуважение.
5. Ако случайно Господаря сере, изчакай го и тогава след като успешно е приключил, можеш да го почерпиш.
6. Ако Господаря ти трябва но не можеш да го намериш, то тогава отиди в най-близкото до работното ти място питейно заведение и удави мъката си по Господаря, ако той не е там.
7. Ако пиеш сам, във време различно от това, когато е прието да се пие заедно с Господаря, то тогава Господарския справедлив гняв ще се стовари върху тебе.
8. Ако Господаря реши да пие, във време различно от общо приетото, то това време се счита също за почивка.
9. Ако не само не искаш да пиеш, но и работиш докато Господаря пие това се счита за голямо неуважение.
10. Ако работиш без да пиеш и попиташ Господаря защо той пие, то това ще се смята за най-голямо оскърбление.
11. Почивката продължава до тогава , докато Господаря спре да пие или му се досере, или падне под масата.
12. Ако Господаря падне под масата то работния ден ще се смята за приключен.

Забележка: Гореизложените заповеди, трябва да се доведат до знанието на всички подчинени на Господаря с цел да се избягват всякакви дрязги и неуважение поради незнание спрямо Господаря.

Няма коментари:

Гербът на моето семейство

Гербът на моето семейство