събота, 1 март 2008 г.

Мюсюлманска преценка за християните началото на 15 век

Из пътеписа на Ханс Шилтбергер, участник в кръстоносния поход срещу турците и пленен в битката при Никопол през 1396г.

Неверниците казват, че са завладели хрисиянските земи не благодарение на своята мощ и мъдрост, нито по своята святост и смиреност, а благодарение на греховността и надменноста, които царуват сред християните. Заради това всемогъщият бог предопределил те да завземат земите на християните и да завладеят още, защото християните не съобразявали своето право със законите, духовни и светски, с правата си търсели само изгода и блага, богатите подтискали бедните с дворцовите си нрави, не помагали на бедните било с имот, било със справедливост, а и не спазвали вярата, която Христос им е оставил . . .
Неверниците казват, че християните не спазвали нито заповедите, нито веруюто, които Христос е определил; те не спазвали заповедите на книгата "инджил" - тъй наричат евангелието, - нито правилата, дадени в книгата. Те си били създали нарочни закони, духовни и светски, против законите и повелите, поставени от Христос. Повелите на книгата "инджил" и правилата, които той е изложил там, са всички свещени и справедливи, но веруюто и законите, които те са си създали и измислили, са всички несправедливи и лъжливи, защото създадените от тях закони са само с цел за облагодетелствуване, а всичко това е против бога и против неговите любими пророци. Нещастията и бедите, които им се случват, били всички предопределени от бога заради тяхната несправедливост и порочност.

Няма коментари:

Гербът на моето семейство

Гербът на моето семейство